Контакты:

http://kis.gov.spb.ru/proekty/nauchnyj-sovet-po-informatizacii-sankt-peterburga/